HomeKadra

   Nasi nauczyciele to profesjonalny, doświadczony i wykształcony zespół. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie magisterskie m.in.  o specjalnościach: wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne, wychowanie plastyczne, muzyczne oraz  filologia angielska . Wszyscy, ponadto regularnie pogłębiają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i studiach podyplomowych.

 
Ponadto w grupach opiekę sprawuje także pomoc nauczyciela.

 

 

gucci replica handbags hermes repliques celine replicas copy handbags omega replica