Witamy w naszym przedszkolu !!!

Program nauczania

     Nauczyciele korzystają z programu nauczania przedszkolnego “Ku dziecku” B. Bilewicz – Kuźni i T. Parczewskiej, który jest zgodny z nową Podstawą Programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Treści zawarte w programie oparte są na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym . Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego. Ideą przewodnią tego programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie naturalnej aktywności dzieci i zdolności rozwiązywania problemów.

    Nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego pracują w oparciu o programy autorskie: ” Sing, learn and have fun” oraz “English Through singing & games”. Programy zawierają cele, metody i formy pracy, tematykę oraz przewidywanie osiągnięć dzieci. Treści programowe i poziom trudności dostosowano do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci.

.